Buget Local

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL pentru anul 2023

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Comunei Oșorhei, Biroul Financiar Contabil si Resurse Umane, aduce la cunoștință publică PROIECTUL BUGETULUI LOCAL al Comunei Oșorhei pentru anul 2023.

Proiectul de buget local se găsește pe site-ul www.primaria-osorhei.ro, la secțiunea Informații de interes public – Buget local și la sediul Primăriei Comunei Oșorhei.

Proiectul de buget local se poate obține și în copie, pe bază de cerere depusă la Secretarul General al Comunei Oșorhei.

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 3 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, pana la data de 23 ianuarie 2023, locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul de buget publicat, în scris, prin poștă, la sediul primăriei Oșorhei, prin fax la numărul 0259/313213 sau prin e-mail la adresa contact@primariaosorhei.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2023”.

Anunțul privind ședința publică în care PROIECTUL BUGETULUI LOCAL al Comunei Oșorhei pentru anul 2023 va fi supus aprobarii Consiliului Local al Comunei Oșorhei se va afișa la sediul instituției și pe site-ul propriu.

PRIMAR
GLIGOR IOAN

SEF BIROU
HERLITSKA MARIANA